მარკეტები
მარკეტები: Wholenuts®-ის საცალო გაყიდვებისთვის სუპერ- და ჰიპერმარკეტები საუკეთესო ადგილებია. ასევე, რადგანაც ჩურჩხელა იმპულსური პროდუქტია, მას უმეტესად დებენ სალაროსთან, სადაც ის ხშირად Snickers-ზე მეტი იყიდება.