ქართული სნიკერსი?

ჩურჩხელას ხშირად ეძახიან “ქართულ სნიკერსს”, თქვენ როგორ ფიქრობთ?